επινομίς

ἐπινομίς, ἡ (Α) [νόμος]
1. προσθήκη στον νόμο, παράρτημα, τίτλος έργου που αποδίδεται στον Πλάτωνα
2. δώρο τού νέου έτους («τὴν ὑπὸ Ρωμαίων καλουμένην στρήναν... ἐπινομίδα καλῶν», Αθήν.)
3. μέρος τριήρους.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπινομίς — addition fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινομίδα — ἐπινομίς addition fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινομίδι — ἐπινομίς addition fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινομίδος — ἐπινομίς addition fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ФИЛИПП ОПУНТСКИЙ —     ФИЛИПП ОПУНТСКИЙ (Φίλιππος ὁ Όπούντιος) (сер. 4 в. ДО Η. э.), философ и ученый, член Древней Академии, ученик Платона.     По происхождению был локрийцем, родом, вероятно, из Опунта (Т 2 = D. L. III 46 и др.), хотя некоторые источники говорят …   Античная философия

  • Epinomis — The Epinomis (Greek: polytonic|Ἐπινομίς) is a dialogue in the style of Plato and traditionally included among Plato s works. Today it is widely considered spurious because of its contents and because already some ancient sources attributed it to… …   Wikipedia

  • Филипп Опунтский — (или Медмейский) ученик Платона и один из представителей древней академии; известен как выдающийся математик, астроном и философ, а также как издатель сочинения Платона Законы . Среди 23 заглавий сочинений, которые Свида называет с именем Ф.,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ФИЛИПП —     ФИЛИПП (Φίλιππος ο Όπούντιος) из Опунта древнегреческий философ и астроном 4 в. до н. э., ученик Платона, возможно, его секретарь в последние годы жизни. Издал после смерти Платона его “Законы”, которые Платон оставил в виде черновика на… …   Философская энциклопедия

  • στρήνα — ἡ, ΜΑ το δώρο που δινόταν κατά την πρώτη ημέρα τού έτους, επινομίς*. [ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. strena] …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Ιστορία (Αρχαιότητα) — ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (600000 1100 π.Χ.) Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, θεωρείται ότι η ζωή ξεκίνησε στον ελλαδικό χώρο από το 100 000 π.Χ. (Παλαιολιθική εποχή). Όμως, η χρονική περίοδος που ιστορικά παρουσιάζει εξαιρετικό… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.